ரசிகர்கள் தான் பக்கபலம் என்கிறார் பிக் பாஸ் ஓவியா48