கமலுக்கு அரசியலுக்கு ஆதரவு கொடுக்கும் ஸ்ருதிஹாசன்92